Zasoby online

 • ALEXANDER STREET - Classical Scores Library

  Music online: Classical Scores Library to elektroniczna biblioteka zawierająca ponad 50 000 materiałów nutowych.

  Dostęp do bazy możliwy jest bez logowania z urządzeń podłączonych do sieci UMFC. Studenci i Pracownicy UMFC mogą otrzymać dane do logowania umożliwiające korzystanie z bazy poza siecią UMFC – w tym celu należy wysłać prośbę na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  Licencja wydawcy pozwala na korzystanie z bazy, w tym drukowanie nut, do celów naukowych i dydaktycznych. Użytkownicy mogą zakładać indywidualne konta umożliwiające m.in.:

  • tworzenie zestawień wybranych nut z własnymi komentarzami i linkami do innych zasobów internetowych;
  • udostępnianie własnych zestawień innym (np. wybranej osobie/grupie studenckiej lub całej społeczności UMFC).
 • ALEXANDER STREET – Dance Online

  Dance Studies Collection to elektroniczna baza źródeł dotyczących tańca. Znajduje się w niej ponad 150 000 stron dokumentów – artykułów, recenzji, korespondencji, czasopism i fotografii.

  Warto skorzystać z przewodnika po bazie, dostępnego pod adresem https://proquest.libguides.com/dncr (w języku angielskim).

  Dance in Video to baza zawierająca ponad 900 godzin różnorodnych materiałów video. Są to zarówno zarejestrowane występy (m.in. przedstawienia baletowe), wywiady czy nagrania instruktażowe przygotowane przez znakomitych tancerzy oraz uznane instytucje. Jest to bogate źródło wiedzy na temat historii tańca.

  Dostęp do obydwu baz możliwy jest bez logowania z urządzeń podłączonych do sieci UMFC. Studenci i Pracownicy UMFC mogą otrzymać dane do logowania umożliwiające korzystanie z bazy poza siecią UMFC – w tym celu należy wysłać prośbę na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

 • GROVE MUSIC ONLINE

  Grove Music Online to jedno z najlepszych źródeł encyklopedycznych w dziedzinie muzyki.

  Dostęp do bazy możliwy jest bez logowania ze wszystkich urządzeń podłączonych do sieci UMFC, a dla Studentów i Pracowników UMFC także spoza tej sieci, pod adresem: https://www.abe.pl/pl/online. W celu otrzymania loginu i hasła należy napisać e-mail na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  Baza zawiera pełne teksty z następujących publikacji:

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
  • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
  • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
  • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
  • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013; in process)
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014; in process)

  Baza jest na bieżąco uzupełniana o nowe artykuły.

 • IBUK Libra

  Platforma IBUK Libra to e-czytelnia udostępniająca książki 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca.

  Dostęp do bazy jest możliwy bez logowania z urządzeń podłączonych do sieci UMFC oraz – po zalogowaniu i wpisaniu indywidualnego kodu PIN – z dowolnego miejsca. Aby otrzymać kod PIN wraz z instrukcją korzystania z bazy, wystarczy napisać mail do biblioteki na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  W ramach tej platformy zakupiony został dostęp do ponad 80 publikacji o tematyce muzycznej i muzykologicznej, są wśród nich także książki z dziedziny estetyki i pedagogiki muzycznej. Mamy również dostęp do 184 publikacji darmowych.

 • JSTOR – kolekcja MUSIC

  JSTOR kolekcja MUSIC to baza zawierająca pełnotekstowe książki i czasopisma z dziedziny muzyki. Znajduje się w niej ponad 100 tytułów zagranicznych czasopism muzycznych i muzykologicznych, głównie w języku angielskim. 

  Dostęp do bazy możliwy jest bez logowania ze wszystkich urządzeń podłączonych do sieci UMFC, a dla Studentów i Pracowników UMFC także spoza tej sieci, pod adresem: https://www.abe.pl/pl/online. W celu otrzymania loginu i hasła należy napisać e-mail na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  Tytuły czasopism dostępnych w ramach zakupionej kolekcji można znaleźć na stronie: http://about.jstor.org/content/music#tab-title-list. Baza nie zawiera roczników bieżących - dostępny zakres roczników czasopism jest podany przy każdym tytule.

  W przypadku korzystania z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR, warto pamiętać, że domyślnie przeszukiwany jest zakres tekstów w ramach wykupionej kolekcji. Po lewej stronie listy wyników istnieje możliwość rozszerzenia zakresu wyszukiwania. Po takim rozszerzeniu tylko niektóre teksty będą możliwe do przeczytania i wydrukowania.

 • RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text jest obszernym pełnotekstowym zbiorem światowej literatury muzycznej. W bazie znajduje się około milion stron z ponad 200 czasopism pełnotekstowych z różnych krajów opublikowanych od początku XX w. do czasów obecnych.  

  Pełna lista tytułów czasopism znajdujących się w bazie jest dostępna na stronie RILM.

  Dostęp do bazy możliwy jest w sieci uczelni oraz - dla studentów i pracowników UMFC - zdalnie po zalogowaniu. Login i hasło można otrzymać drogą mailową (czytelnia@chopin.edu.pl. wypozyczalnia@chopin.edu.pl).

 • NAXOS Music Library

  Naxos Music Library jest obszerną, na bieżąco rozszerzaną bazą nagrań z muzyką klasyczną. Zawiera ponad 126 tys. albumów muzycznych. Pliki dźwiękowe są dostępne na zasadzie streamingu.

  Dostęp do bazy jest możliwy w ramach sieci komputerowej UMFC, a dla Studentów i Pracowników UMFC także z domu (pod adresem: https://www.nml3.naxosmusiclibrary.com/login  – login i hasło udostępniane jest w odpowiedzi na mailową prośbę skierowaną do bibliotekarzy).

  UMFC ma obecnie wykupione 10 licencji na jednoczesne korzystanie z bazy. Dlatego po zakończeniu słuchania należy koniecznie się wylogować, wybierając na górze ekranu przycisk Log-Out. W ten sposób zwalniany jest dostęp dla innego użytkownika.

 • UPRIGHT MUSIC

  Biblioteka dźwiękowa UPRIGHT MUSIC oferuje szeroki wybór nagrań, przydatnych podczas pracy nad ilustracją muzyczną. Bazę można przeglądać, przeszukiwać według słów kluczowych, okresów historycznych, gatunków muzycznych, instrumentów, regionów geograficznych itp.

  Dostęp do bazy dla Studentów i Pracowników UMFC dla celów dydaktycznych jest darmowy. W przypadku chęci użycia nagrań w innym celu, należy uzyskać licencję.

  Odsłuchiwanie możliwe jest bez logowania, natomiast pobieranie plików wymaga już zalogowania. Login i hasło można uzyskać, kontaktując się z fonoteką bezpośrednio lub mailowo (fonoteka@chopin.edu.pl). 

 • Wychowanie Muzyczne – czasopismo

  Czasopismo „Wychowanie Muzyczne” zajmuje się problemami edukacji i kultury muzycznej. Na jego łamach publikowane są artykuły publicystyczne, dydaktyczno-metodyczne, eseje, rozprawy i refleksje naukowe, wywiady, informacje, polemiki oraz recenzje książek i multimediów. Ważnym elementem periodyku jest dodatek muzyczny z nutami dla amatorskiego uprawiania muzyki.

  Dostęp online do numerów czasopisma, które ukazały się po 2003 roku (zakładka: Materiały dla zarejestrowanych) jest możliwy z urządzeń podłączonych do sieci UMFC oraz – dla Studentów i Pracowników UMFC – spoza sieci Uczelni. Dane do logowania można otrzymać w odpowiedzi na email przesłany na adres wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  Na stronie czasopisma dostępna jest też baza danych zawierająca skatalogowane wszystkie artykuły zamieszczone w czasopiśmie od 1957 roku (http://www.wychmuz.pl/bibliografia/index.php) oraz wszystkie materiały nutowe (http://www.wychmuz.pl/nuty/). Bazę można przeszukiwać według tytułów, autorów, słów kluczowych, działów czasopisma, formy artykułu oraz numeru czasopisma.

 • Dostęp online do prenumerowanych czasopism zagranicznych

  Dostęp online wszystkich do prenumerowanych czasopism zagranicznych jest możliwy bez logowania z urządzeń podłączonych do sieci UMFC. Studenci i Pracownicy UMFC mogą uzyskać dane umożliwiające dostęp do MPPA spoza sieci UMFC w odpowiedzi na e-mail wysłany na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl.

  MEDICAL PROBLEMS OF PERFORMING ARTISTS (roczniki: 1986-2021)

  19th CENTURY MUSIC (roczniki 2001-2021)*

  COMPUTER MUSIC JOURNAL (roczniki: 1999 - 2020)*

  TEMPO (roczniki: 2003 - 2021)*

  MUSIC ANALYSIS (roczniki: 1999 - 2021)*

  EARLY MUSIC (roczniki: 1996 - 2021)*

   


  * Starsze roczniki czasopisma dostępne są w bazie JSTOR
  .

 • Zasoby WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

  Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. 

  Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. W ramach licencji krajowych zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych, a dalsze 86 tysięcy e-książek Springera jest obecnie dostępnych testowo. Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature, platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami analitycznymi InCites i SciVal.

  Dostęp do wszystkich baz jest możliwy z urządzeń podłączonych do sieci UMFC, natomiast do EBSCOhost także zdalnie.

  Pełna informacja o zasobach udostępnianych w ramach WBN na licencjach krajowych: https://wbn.icm.edu.pl/

  Wśród baz, w których można znaleźć materiały o tematyce muzycznej znajdują się:

 • ACADEMICA

   

  Academica to projekt prowadzony przez Bibliotekę Narodową. Jest to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna – innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach na terenie całego kraju. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnicy mają możliwość natychmiastowego dostępu we własnej bibliotece do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

  Przeglądać katalog i wyświetlać zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach, można z dowolnego komputera z dostępem do Internetu na stronie academica.edu.pl. Publikacje, które wciąż są chronione prawem autorskim można przeglądać W CZYTELNI UMFC na przeznaczonym do tego celu komputerze.

  ACADEMICA.EDU.PL oferuje:

  • pełnotekstowe przeszukiwanie milionów publikacji;
  • możliwość rezerwacji i przeglądania publikacji chronionych prawem autorskim na terminalu Academiki w Czytelni UMFC;
  • nieograniczony dostęp do publikacji niechronionych prawem autorskim oraz udostępnionych w modelu Open Access;
  • możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych, zapamiętywania kwerend!

   

Godziny otwarcia - Warszawa

Czytelnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 – 18.30

 • przerwy: 12.00 – 12.15,  14.00 – 14.15, 16.00 – 16.15

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 18.30

 • przerwa: 13.30 – 14.00

Fonoteka:

 • nieczynna do odwołania z powodu pandemii (nagrania udostępniane są w Wypożyczalni)

Godziny otwarcia - Białystok

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 15.00

 • przerwa: 12.00 – 12.15

 • wtorek, środa

  10.00  16.30

 • przerwy: 12.00 – 12.15,  14.00 – 14.15