System Biblioteczno - Informacyjny

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka UMFC. Zlokalizowana w głównej siedzibie uczelni przy ul. Okólnik 2 w Warszawie, udostępnia zbiory w formie tradycyjnej i elektronicznej, dając czytelnikom do dyspozycji dobrze wyposażoną czytelnię, wypożyczalnię oraz kabiny odsłuchowe w fonotece (Pracownia Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych). Biblioteka funkcjonuje także w Filii w Białymstoku.

Do zadań realizowanych przez wykwalifikowany zespół bibliotekarzy, poza tradycyjnym gromadzeniem, udostępnianiem i opracowaniem zbiorów, należy stałe wspieranie działalności koncertowej, dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu. Biblioteka realizuje też własne projekty – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami – mające na celu ochronę i upowszechnianie kultury muzycznej. Od 2004 roku BIblioteka UMFC współpracuje z Centrum NUKAT, współtworząc centralny narodowy katalog.

Bieżące projekty naukowe, w których uczestniczy Biblioteka UMFC:

 • 2023: "Muzea, kolekcje i zbiory naukowe wyższych uczelni. Skarbnice polskiej historii nauki". Projekt Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, mający na celu opis i prezentację zbiorów i kolekcji uczelni wyższych, w szczególności zabytków i obiektów o potencjale muzealnym.
 • 2020-2021: Przygotowanie i udostępnianie zbiorów do digitalizacji w ramach projektu "Dziedzictwo Muzyki Polskiej w otwartym dostępie" realizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W ramach tej współpracy powstały cyfrowe odwzorowania ponad 550 cimeliów z katalogu Biblioteki UMFC. Zbiory te zostały także skatalogowane w międzynarodowej bazie Répertoire International des Sources Musicales (RISM), a następnie udostępnione w internecie: https://polish.musicsources.pl/pl/lokalizacje/8-biblioteka-glowna-uniwersytetu-muzycznego-fryderyka-chopina
 • 2020: Digitalizacja taśm Radia Watykańskiego w ramach projektu realizowanego przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (projekt: „Zachować i promować polskie dziedzictwo narodowe – digitalizacja i opracowanie naukowe archiwaliów Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Nota historyczna

Powstanie biblioteki datuje się na rok 1861, kiedy to działalność rozpoczął Instytut Muzyczny Warszawski. Zbiory i dokumentacja książnicy w dużej części uległa zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie kilkukrotnie przenoszona, od 1963 r. mieści się w obecnej siedzibie uczelni przy ul. Okólnik 2.

Opis kolekcji

Bogaty zasób, gro­ma­dzony w bibliotece od XIX wieku, obej­muje ponad 79 000 jednostek inwentarzowych nut, 30 000 ksią­żek, 2 400 woluminów czasopism, a także szereg dokumentów dźwiękowych (16 700 płyt analogowych, 13 000 płyt kompaktowych, 3 500 taśm magnetofonowych) i audiowizualnych (200 kaset video, 480 płyt DVD, 10 płyt Blu-ray).

Tematyka księgozbioru koncentruje się wokół muzyki oraz innych dyscyplin wykładanych na uczelni: estetyki, filozofii, psychologii, pedagogiki itd. W bibliotece jest gromadzony w miarę możliwości kompletny zakres polskiej literatury poświęconej zagadnieniom muzycznym, uzupełniany o wybrane pozycje zagraniczne. Natomiast zbiór nut ma charakter uniwersalny i obejmuje repertuar solistyczny, kameralny, symfoniczny i wokalno-instrumentalny kompozytorów polskich i obcych – dawnych i współczesnych. Podobnie kształtują się zbiory fonograficzne. Poza nagraniami wydanymi w czołowych wytwórniach płytowych, fonoteka dysponuje dokumentacjami dźwiękowymi koncertów odbywających się w uczelni – najstarsze pochodzą z 1964. W tej kolekcji znajdują się unikatowe nagrania wybitnych muzyków, m. in. Witolda Lutosławskiego, Stanisława Wisłockiego, Reginy Smendzianki, Jana Ekiera, Bohdana Wodiczki, Jerzego Maksymiuka, Włodka Pawlika i innych.

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne biblioteki obejmują rękopisy oraz szczególnie cenne egzemplarze dawnych druków muzycznych, książek i czasopism. Wśród nich wyróżnia się kolekcja manuskryptów honorowego profesora warszawskiej uczelni muzycznej – Ignacego Jana Paderewskiego. W kolekcji znajduje się wiele brudnopisów i szkiców, ale również szereg ukończonych autografów wczesnych kompozycji fortepianowych, kameralnych oraz pieśni. Nieocenioną wartość posiada także spuścizna po profesorze Stanisławie Kazurze (231 jednostek inwentarzowych) oraz zbiór unikatowych pierwodruków utworów Stanisława Moniuszki. W ostatnim czasie biblioteka wzbogaciła się o spuściznę kompozytorską profesora Stanisława Moryty, rektora UMFC. Na szczególną uwagę zasługują także wczesne wydania utworów Haydna, Mozarta i Beethovena z II połowy XVIII i początku XIX wieku, pochodzące od znanych wydawców austriackich, francuskich i holenderskich.

 

Godziny otwarcia - Warszawa

Czytelnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 – 17.00

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 17.00

 • przerwa: 13.30 – 14.00

Fonoteka:

 • nagrania na płytach udostępniane są w Wypożyczalni. W pozostałych sprawach zapraszamy do kontaktu mailowego (fonoteka@chopin.edu.pl)

Godziny otwarcia - Białystok

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 15.00

 • wtorek, środa

  10.00  16.30