Zaproponuj
do zbiorów

Dane dotyczące proponowanej pozycji:

Nasze zbiory są stale aktualizowane i poszerzane o nowe wydawnictwa. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych czytelników, dlatego zapraszamy do składania propozycji tytułów, które będą wartościowym uzupełnieniem naszych zasobów. Przesłanie propozycji nie jest równoznaczne z zobowiązaniem Biblioteki do zakupu danej pozycji.

Dane osoby zgłaszającej:

Student UMFC
Doktorant UMFC
Pracownik UMFC
Inny

Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) jest dobrowolne i służy umożliwieniu Bibliotece UMFC kontaktu ze zgłaszającym jedynie w przypadku zaistnienia ze strony UMFC potrzeby skonsultowania zgłoszonej propozycji.

Klauzula Informacyjna dla osób zgłaszających propozycje zakupu nowej pozycji do Biblioteki UMFC

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (UMFC),
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,
 1. Pani/Pana dane w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu umożliwienia zgłoszenia propozycji zakupu nowej pozycji do zbiorów Biblioteki UMFC (tj. Czytelni, Wypożyczalni i Fonoteki) oraz ewentualnego umożliwienia UMFC kontaktu z Panią/Panem w przypadku zaistnienia potrzeby dotyczącej zgłaszanej propozycji zakupu.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Biblioteki UMFC. Dane mogą również zostać udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, np. zaangażowanym w obsługę strony internetowej UMFC.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres trzech miesięcy, a następnie zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przeniesienia, sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych UMFC (iod@chopin.edu.pl) lub za pośrednictwem Biblioteki UMFC (biblioteka@chopin.edu.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Nie będą również przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Dodaj do zbiorów

Godziny otwarcia - Warszawa

Czytelnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 – 18.30

 • przerwy: 12.00 – 12.15,  14.00 – 14.15, 16.00 – 16.15

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 18.30

 • przerwa: 13.30 – 14.00

Fonoteka:

 • nieczynna do odwołania z powodu pandemii (nagrania udostępniane są w Wypożyczalni)

Godziny otwarcia - Białystok

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 15.00

 • przerwa: 12.00 – 12.15

 • wtorek, środa

  10.00  16.30

 • przerwy: 12.00 – 12.15,  14.00 – 14.15