6 X 2023 r.

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE 2023

Studentów I roku serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie biblioteczne, na którym przedstawiamy zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki UMFC oraz systemu bibliotecznego. Zajęcia potrwają 60 min, a obecność zostanie potwierdzona wpisem do USOS  jest to jeden z warunków zaliczenia semestru. 

Jednocześnie informujemy, że studenci kontynuujący naukę w UMFC są zwolnieni z obowiązku powtórnej realizacji szkolenia.

Szkolenie odbywa się w formie online na platformie MS Teams w następujących terminach:

GRUPA I - 5.10 (środa), godz. 10.00
Wydział Instrumentalny
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

GRUPA II - 6.10 (czwartek), godz. 10.00
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Wydział Reżyserii Dźwięku
Wydział Wokalno-Aktorski
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Wydział Muzyki Kościelnej

GRUPA III - 16.10 (poniedziałek), godz. 11.30
Wydział Tańca
 

GRUPA IV - 24.10 (wtorek), godz. 12.00
Szkolenie w języku angielskim
Library Training in english 

 

Szkolenie dla studentów UMFC Filii w Białymstoku odbędzie się w formie stacjonarnej w Czytelni Biblioteki w Białymstoku (budynek A) w następujących terminach:

GRUPA I - 6.10 (piątek), godz. 9.30 
Termin podstawowy 

GRUPA II - 11.10 (środa), godz. 9.30 
Termin dodatkowy

Godziny otwarcia - Warszawa

Czytelnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 – 17.00

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 17.00

 • przerwa: 13.30 – 14.00

Fonoteka:

 • nagrania na płytach udostępniane są w Wypożyczalni. W pozostałych sprawach zapraszamy do kontaktu mailowego (fonoteka@chopin.edu.pl)

Godziny otwarcia - Białystok

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 15.00

 • wtorek, środa

  10.00  16.30

Zobacz również