Suggest
for collections

Data on the proposed item:

Our collections are being constantly updated and expanded with new publications. We make every effort to meet needs of our users. Therefore, we invite you to submit proposals for titles that can be a valuable addition to our resources. However, sending a proposal does not obligate the Library to purchase a given item.

Data of the reporting person:

UMFC Student
UMFC PHd student
UMFC Worker
Other

Providing personal data (name, surname, e-mail address) is voluntary and enables the UMFC Library to contact the applicant only if the UMFC needs to consult details of the submitted proposal.

Klauzula Informacyjna dla osób zgłaszających propozycje zakupu nowej pozycji do Biblioteki UMFC

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (UMFC),
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,
 1. Pani/Pana dane w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu umożliwienia zgłoszenia propozycji zakupu nowej pozycji do zbiorów Biblioteki UMFC (tj. Czytelni, Wypożyczalni i Fonoteki) oraz ewentualnego umożliwienia UMFC kontaktu z Panią/Panem w przypadku zaistnienia potrzeby dotyczącej zgłaszanej propozycji zakupu.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników Biblioteki UMFC. Dane mogą również zostać udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, np. zaangażowanym w obsługę strony internetowej UMFC.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres trzech miesięcy, a następnie zostaną usunięte.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przeniesienia, sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych UMFC (iod@chopin.edu.pl) lub za pośrednictwem Biblioteki UMFC (biblioteka@chopin.edu.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Nie będą również przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Add to collections

Opening hours

Reading Room:

 • Monday  Friday

  9.30 am  6.30 pm

 • break: 12.00 – 12.15 pm,  2.00 2.15 pm, 4.00 4.15 pm

Lending Room:

 • Monday  Friday

  9.30 am  6.30 pm

 • break: 1.30 2.00 pm

Sound Library:

 • Temporarily closed due to the pandemic (access to the recordings in the Lending Room)

 • Monday, Thursday, Friday

  9.30 am 3.00 pm

 • break: 12.00 – 12.15 pm

 • Tuesday, Wednesday

  10.00 am  4.30 pm

 • breaks: 12.00 – 12.15 pm,  2.00 – 2.15 pm