27 IX 2022 r.

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE 2022

Studentów I roku serdecznie zapraszamy na obowiązkowe szkolenie biblioteczne, na którym przedstawiamy zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki UMFC oraz systemu bibliotecznego. Zajęcia potrwają 60 min, a obecność zostanie potwierdzona wpisem do USOS  jest to jeden z warunków zaliczenia semestru. 

Jednocześnie informujemy, że studenci kontynuujący naukę w UMFC są zwolnieni z obowiązku powtórnej realizacji szkolenia.

Szkolenie dla osób rozpoczynających studia w Warszawie odbędzie się w formie online na platformie MS Teams w następujących terminach:

GRUPA I - 5.10 (środa), godz. 10.00
Wydział Instrumentalny
Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

GRUPA II - 6.10 (czwartek), godz. 10.00
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
Wydział Reżyserii Dźwięku

GRUPA III - 7.10 (piątek), godz. 10.00
Wydział Wokalno-Aktorski
Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Wydział Muzyki Kościelnej

GRUPA IV - 24.10 (poniedziałek), godz. 15.00
Wydział Tańca
(+ osoby, które nie odbyły szkolenia we wcześniej ustalonych terminach)

GRUPA V - 26.10 (środa), godz. 10.00 - szkolenie w języku angielskim
Library Training in English

 

Szkolenie dla studentów UMFC Filii w Białymstoku odbędzie się w formie stacjonarnej w Czytelni Biblioteki w Białymstoku (budynek A) w następujących terminach:

GRUPA I - 13.10 (czwartek), godz. 9.00 
Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Wokalistyka 

GRUPA II - 13.10 (czwartek), godz. 10.15 
Kierunek: Instrumentalistyka

Godziny otwarcia - Warszawa

Czytelnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 – 17.00

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek piątek

  9.30 17.00

 • przerwa: 13.30 – 14.00

Fonoteka:

 • nagrania na płytach udostępniane są w Wypożyczalni. W pozostałych sprawach zapraszamy do kontaktu mailowego (fonoteka@chopin.edu.pl)

Godziny otwarcia - Białystok

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 15.00

 • wtorek, środa

  10.00  16.30