27 XI 2020 r.

BIBLIOTEKA ZNÓW OTWARTA OD 30.11.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, od dnia 30 listopada Biblioteka UMFC znów będzie otwarta dla Czytelników. Priorytetem jest zapewnienie dostępu do zbiorów potrzebnych do prowadzenia działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej przez studentów i pracowników UMFC, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa tak użytkownikom biblioteki, jak i bibliotekarzom. Dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami i stosowanie się do nich.

 • Wypożyczalnia: poniedziałek – piątek: 9.30 – 16.00; przerwa: 13.30-14.00.
 • Czytelnia: poniedziałek – piątek: 9.30 – 14.00; 15-minutowa przerwa od 12.00 – niezbędna do wywietrzenia pomieszczenia;
 • Fonoteka i kabiny fonoteczne pozostają nieczynne do odwołania. Zamówienia na płyty CD i DVD dokonane online przez katalog elektroniczny są realizowane w Wypożyczalni, natomiast pytania dotyczące zbiorów dźwiękowych należy kierować na adres e-mail fonoteka@chopin.edu.pl.

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 • Z Biblioteki UMFC mogą korzystać pracownicy, studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia w UMFC. Z Czytelni, za zgodą dyrektora Biblioteki oraz po wcześniejszym umówieniu się, mogą korzystać także osoby spoza społeczności UMFC. 
 • W Wypożyczalni może przebywać tylko 1 czytelnik, zaś w Czytelni maksymalnie 5 czytelników.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu minimum 1,5 metra między osobami, a także zakrywanie ust i nosa podczas przebywania w pomieszczeniach biblioteki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do jej pomieszczeń (środki do dezynfekcji są dostępne w bibliotece).
 • Czytelnicy nie mogą przebywać w Czytelni i Wypożyczalni w trakcie wyznaczonych przerw.
 • Do odwołania nieczynne pozostają stanowiska komputerowe w Wypożyczalni i Czytelni (poza jednym terminalem systemu Academica zlokalizowanym w Czytelni) oraz katalogi kartkowe.  
 • Biblioteka rekomenduje czytelnikom korzystanie z możliwości wypożyczeń na zewnątrz oraz z udostępnianych baz online, a także ograniczenie bezpośrednich kontaktów w bibliotece na rzecz kontaktu e-mailowego i telefonicznego.

ZASADY DZIAŁANIA WYPOŻYCZALNI

 1. W Wypożyczalni może przebywać tylko 1 czytelnik. Pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie przed wejściem, z zachowaniem co najmniej 1,5 metra dystansu pomiędzy osobami w kolejce.  
 2. Czytelnicy zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz używania środków dezynfekujących ręce przy wejściu do Wypożyczalni.
 3. Czytelnicy ograniczają liczbę i czas trwania wizyt w Wypożyczalni poprzez składanie kompletnych zamówień na potrzebne materiały. Zamówienia na książki, nuty i płyty należy składać za pośrednictwem katalogu elektronicznego ALEPH, ewentualnie drogą mailową (wypozyczalnia@chopin.edu.pl) lub telefonicznie (tel. 22 2789 271, w godzinach otwarcia Wypożyczalni). Nie ma możliwości składania zamówień bezpośrednio w Wypożyczalni.
 4. Obowiązujące limity wypożyczeń oraz statusy materiałów bibliotecznych pozostają bez zmian. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów skutkuje zablokowaniem konta czytelnika do czasu zwrotu oraz dodatkowo przez okres równy sumie dni przetrzymanych materiałów bibliotecznych (nie można wówczas zamawiać i wypożyczać następnych książek oraz prolongować terminów zwrotu).
 5. Zamówione materiały można odebrać z Wypożyczalni w godzinach jej otwarcia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia mailem. 
 6. Materiały należy zwracać do biblioteki poprzez odłożenie ich w wyznaczonym miejscu w Wypożyczalni. Materiały zostaną zdjęte z konta czytelnika w dniu zwrotu.
 7. Materiały zwracane do biblioteki będą poddawane trzydniowej kwarantannie. Materiały oznaczone w katalogu bibliotecznym statusem „kwarantanna” nie są udostępniane ani na miejscu, ani na zewnątrz.  

ZASADY DZIAŁANIA CZYTELNI

 1. W czytelni może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 czytelników. Odstęp między wyznaczonymi stanowiskami pracy dla czytelników wynosi co najmniej 2 metry.
 2. W czytelni obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.
 3. Po wejściu do czytelni użytkownik powinien okazać kartę biblioteczną (legitymację) lub podać swoje imię i nazwisko dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do pozostawienia okrycia wierzchniego na wieszaku przed czytelnią, a toreb i plecaków  przy wejściu do Czytelni w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość korzystania z bibliotecznych komputerów – czytelnicy mogą korzystać z własnych urządzeń. Wyjątek stanowi terminal systemu Academica, który jest dezynfekowany po każdym użytkowniku.
 6. Czytelnicy – w miarę możliwości – ograniczają korzystanie z wolnego dostępu do książek. Uruchamia się możliwość składania zamówień na materiały zgromadzone w czytelni za pomocą poczty elektronicznej na adres czytelnia@chopin.edu.pl lub telefoniczne (22 2789 234 w godzinach pracy czytelni) – prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury każdej pozycji. Gwarancją rezerwacji jest otrzymanie potwierdzenia mailem. Zamówione przez czytelnika materiały zostaną przygotowane przez bibliotekarza na zarezerwowanym na ściśle określony czas stanowisku pracy w czytelni. Maksymalna liczba zamówionych jednorazowo książek wynosi 10 egzemplarzy.
 7. Udostępnianie publikacji na miejscu będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-12.00, 12.15-14.00. Czytelnik może zarezerwować termin i godzinę wizyty w wyznaczonych zakresach czasowych. Każdy czytelnik może zarezerwować jedno stanowisko na jeden z wyznaczonych przedziałów czasowych dziennie.
 8. W miarę wolnych stanowisk z czytelni mogą korzystać też osoby bez wcześniejszej rezerwacji stanowiska pracy.
 9. Po skorzystaniu z książek należy je odłożyć na wózek biblioteczny przy ladzie bibliotekarza. Czytelnicy nie odkładają książek na półki samodzielnie. Książki, z których czytelnicy korzystają jedynie na terenie czytelni nie są poddawane kwarantannie.
 10. Czytelnicy mogą fotografować materiały udostępnione w czytelni (poza pracami dyplomowymi i doktorskimi) za pomocą własnego urządzenia. W maksymalnym stopniu ograniczona zostaje natomiast możliwość wypożyczania księgozbioru Czytelni do punktu kserograficznego (wszystkie materiały wynoszone poza teren biblioteki po zwrocie podlegają 3-dniowej kwarantannie).
 11. W przerwach pracy Czytelni pomieszczenie jest wietrzone oraz dezynfekowane są powierzchnie blatów i urządzeń, z których korzystali czytelnicy.

USŁUGA SKANOWANIA

Do odwołania w Bibliotece w Warszawie realizowane są zamówienia na bezpłatne skanowanie wskazanych fragmentów książek, nut i czasopism o statusie „udostępniany na miejscu” oraz „na miejscu w czytelni”, na następujących zasadach:

 • zamówienie musi został złożone przez studentów, doktorantów i pracowników UMFC za pośrednictwem imiennej poczty w domenie chopin.edu.pl (chopin.edu.pl, stud.chopin.edu.pl, adm.chopin.edu.pl) posiadających aktywne konto biblioteczne, bez przetrzymanych materiałów;
 • jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień, do 50 stron oryginału;
 • usługa nie jest realizowana w przypadku prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich oraz niektórych innych materiałów o statusie „Udostępniany specjalnie”. 

Biblioteka UMFC nie bierze odpowiedzialności ze naruszenia prawa autorskiego dokonane przez Zamawiającego, nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze zbiorów Biblioteki UMFC, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

ZASOBY ONLINE

Dostęp do licencjonowanych baz danych (zasoby online) jest możliwy z urządzeń podłączonych do sieci uczelni bez konieczności logowania. Zdalny dostęp do baz jest możliwy jedynie dla pracowników UMFC oraz studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w UMFC, a informacje o danych dostępowych można otrzymać, wysyłając e-mail na adres wypozyczalnia@chopin.edu.pl lub czytelnia@chopin.edu.pl.

Godziny otwarcia

Czytelnia:

 • poniedziałek - piątek

  9.30 - 16.00

 • przerwy: 12.00-12.15 ; 14.00-14.15

Wypożyczalnia:

 • poniedziałek - piątek

  9.30 - 18.00

 • przerwa: 13.30-14.00

Fonoteka:

 • nieczynna do odwołania z powodu pandemii

Biblioteka w Filii UMFC w Białymstoku:

 • poniedziałek, czwartek, piątek

  9.30 - 15.30

 • przerwy: 11.30-11.45; 13.45-14.00

 • wtorek, środa

  10.00 - 16.30

 • przerwy: 12.00-12.15; 14.15-14.30